O nás

Vaše mysl musí sloužit vám, nikoliv vy jí.

„Věříme, že změna myšlení otvírá dveře ke změně ve vašem životě a je odrazovým můstkem pro změnu chování, prožitků a pocitů. A taky věřím, že změna myšlení se dá provést způsobem, který je přívětivý pro váš mozek.“

Andrea Dudaško

Andrea a Libor NLPmind

Andrea Dudaško:

Vystudovala jsem dvě vysoké školy a získala doktorát z aplikované fyziky. Pracovala na Akademii věd ČR na mnoha zajímavých grantových projektech s mezinárodní účastí. Založila jsem vlastní předmět na Katedře inženýrství pevných látek na FJFI. Později jsem pracovala jako data analytik ve finančním průmyslu a tam se vypracovala na manažerské pozice ve dvou zahraničních nadnárodních společnostech. A právě tady mi začalo být jasné, že největším limitem jsou lidé sami sobě. Strach z rozhodování, vnitřní nejistota a tlak v práci přiváděly mé kolegy k vyhoření nebo dlouhodobé letargii. Úspěšné týmy jsem si dokázala představit jinak.

Když jsem se poprvé setkala s koučinkem, byla jsem překvapená, jak efektivní koučink může být a jak snadno se dá změnit postoj k věcem. Absolvovala jsem certifikované kurzy systemického koučování a brain based koučinku a setkala se s NLP, které mne úplně pohltilo. Náš mozek se dá přeprogramovat, můžeme řídit myšlenky a emoce a naprogramovat si úspěch – to byla nejlepší zpráva za dlouhou dobu. Později jsem prošla kompletní certifikací NLP (NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer, NLP Coach).

Vytvořila jsem unikátní koučovací přístup založený na metodách NLP, neurovědy a poznatcích o růstovém a fixním myšlenkovém nastavení, který pomáhá mě, mé rodině, mým přátelům i mým klientům k sebepoznání, lépe se učit, zvyšovat kvalitu myšlení, zbavovat se strachů a zlepšit vztahy i jejich život.

„Pokud se vám něco nelíbí, změňte to.
Pokud to nemůžete změnit, změňte způsob, jakým o tom přemýšlíte.“

Mary Engelbreit

Libor:

Studoval jsem management a ekonomiku v rámci inženýrského studia. Později jsem vzhledem ke svému nadšení pro rozvoj absolvoval také MBA program zaměřený na leadership a soft skills. Převážnou část mé praxe ve firemním prostředí jsem zodpovědný za vedení lidí, řadu let navíc z pozice manažera vzdělávání.

Při práci s lidmi mě fascinuje, jak moc je život ovlivněn naší vlastní myslí. Vnitřní přesvědčení nám může přinést úspěch a spokojenost, avšak také nedůvěru v sebe sama a selhání.

Při rozvoji lidí preferuji kombinaci tréninku a koučinku. Nástrojů a technik, které se dají naučit, je mnoho. Každému však bude vyhovovat jiná kombinace a jiný způsob jejich osvojení a uvedení do každodenní praxe. Právě s nalezením této jedinečné cesty pomáhá koučink. Na této metodě oceňuji, že respektuje silné stránky každého člověka a snaží se je maximálně využít. Při školeni i koučinku mě tak zajímá právě každý jednotlivec, jeho myšlenky, vnitřní motivace i obavy.

Rád pomáhám lidem stávat se lepšími lídry pro své okolí. Jsem přesvědčený, že prvním důležitým krokem na této cestě je stát se lepším lídrem pro sebe samého.

Libor | NLPmind

NLPmind nemění prostřední ani lidi kolem Vás. Nemění společnost, ve které žijeme ani nemění okolnosti ani situace ve vašem životě. Ale může změnit vaše myšlení a vnímání tak, abyste se naučili:

  • rozumět sami sobě
  • umět přečíst druhého člověka
  • vidět problémy a lidi z různých perspektiv
  • hledat řešení jiným způsobem než doposud
  • lépe se učit nebo zpracovávat informace